Jak na výměnu baterie

Chystáte se na výměnu baterie? Pak jsme právě pro Vás připravili několik základních rad jak postupovat.

Montáž vodovodní baterie nevyžaduje obvykle příliš zručnosti ani zkušeností. Připravili jsme pro Vás několik doporučení, která při montáži využijete:

  1. Nejprve odstraňte z potrubí všechny usazeniny a nečistoty.
  2. Tlak vody by měl být 3 bary. Nižší tlak je problém u některých typů baterií, ale obecně způsobí jen slabší průtok vody. Naopak velký tlak znamená velký problém, protože může dojít k rychlejšímu opotřebení či přímo rozbití baterie. , Je-li tlak vyšší, doporučujeme Vám instalovat redukční ventil.
  3. Při čelním pohledu zapojte levou stranu na potrubí s teplou vodou a pravou na studenou.
  4. Při připojování hlavního dílu či těla baterie k potrubí nepoužívejte žádná těsnicí lepidla.
  5. Po montáži dvakrát zkontrolujte všechny spoje a roháčky, zda neprosakují.