Kotlíkové dotace

Zahájení příjmu žádostí pro 2. kolo kotlíkových dotací v Jihočeském kraji začíná již 30. 10. 2017! Přijďte se k nám poradit.

Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5. Dotace se nebude vztahovat na výměnu kamen, krbových kamen, krbů atp., a to ani v případě, že slouží k primárnímu vytápění rodinného domu.

Výměnu kotle je možné realizovat v rodinných domech s max. 3 bytovými jednotkami po celém Jihočeském kraji. Výměna starého kotle v objektech, které jsou v katastru nemovitostí zapsány jako objekty k rekreaci, není možná.

Výše dotace a podporovatelné typy zdrojů tepla:

  • 80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč;
  • 80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován kotel na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč;
  • 75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován plynový kondenzační kotel, nejvýše však 95 tis. Kč;
  • 75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován automatický kotel na uhlí a biomasu, nejvýše však 75 tis. Kč.

V druhém kole již nebudou podporovány nové kotle spalující čistě uhlí a kotle na uhlí a biomasu s ručním přikládáním.

Seznam podporovatelných zdrojů tepla je zveřejněn na webových stránkách http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/?p=p_6 v sekci Seznam výrobků pro kotlíkové dotace.

Žadatelé z tzv. prioritních obcí (České Budějovice, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Hůry, Litvínovice, Roudné, Rudolfov, Adamov, Planá, Vráto, Milevsko, Písek, Soběslav, Strakonice, Bechyně, Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Tábor, Týn nad Vltavou, Vodňany) mají nárok na navýšení dotace o 7 500 Kč.

Uznatelnost výdajů:

Zpětně od 15. 7. 2015 za předpokladu splnění podmínek dotačního programu.

Podávání žádostí:

Pouze elektronicky s následným dodáním podepsaného papírového výtisku s povinnými přílohami.

Povinné přílohy:

  • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na pevná paliva (pro potvrzení emisní třídy stávajícího zdroje), příp. jiný doklad o emisní třídě starého kotle.
  • Fotografie štítku starého kotle (pokud existuje).
  • Fotografie starého kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
  • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu na domě (je-li relevantní).
  • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a k rodinnému domu (je-li relevantní).
  • Písemný souhlas vlastníka pozemku (je-li relevantní).

Starý kotel je nutné ekologicky zlikvidovat v zařízení, které je k tomu oprávněno, a tuto skutečnost prokazatelně doložit.